میدونی از کی به این روز افتادیم؟

دوست من ... !
میدونی از کی به این روز افتادیم؟
از روزی که هیئتی که زرشک پلو با مرغ میداد شلوغتر از هیئتی شد که عدس پلو میداد ...
از روزی که مردم سر غذای نذری فحش و فحش کاری راه انداختن ...
از روزی که گنده لاتهای محل شدن علمدارهای دسته های عزاداری ...
از روزی که دسته های عزاداری شد محل چشم چرونی ...
از روزی که به اصطلاح دوستداران حسین واسه ابراز علاقشون به حسین بدترین و رکیک ترین الفاظ از دهنشون بیرون اومد ...
از روزی که حسین دوست بودن محدود شد به لباس سیاه پوشیدن توی این ده روز ...
از روزی که فکر کردیم جدی جدی هر غلطی میتونیم بکنیم و با ریختن یه قطره اشک واسه حسین جامون تو بهشته ...
از روزی که اصلها رو ول کردیم و چسبیدیم به فرعیات ...
از روزی که ...

Comments


 • 4 years ago

  caspian_banoo

  like ali va aksvare

 • 4 years ago

  aksvare

  ناموس ایرانیان رو به بردگی بردند

  غیرت ایرانیان رو پایمال کردند

 • 4 years ago

  aksvare

  از روزی که اعراب به غارت ملت ایران آمدند و اسلام را به زور بر ایرانیان تحمیل کردند


 • 4 years ago

  Mostafa1365

  like

Back to Top

Post your reply: